Polar White with Translucent Stripe Kitchen Glass Splashback

In by Sam